Hem

Upphandlingsstrateg

Cencor AB

 

 

Affärsutveckling genom teamwork.

Anbud inom offentlig upphandling som strategi för ökad försäljning av produkter och tjänster.

Upphandlingsstrateg

Analys-Samarbete-Anbud-Utvärdering-Utveckling.

 

Framgångsrik försäljning av tjänster och produkter genom offentlig upphandling. Är det något För Ert företag? Vill Ni öka Er försäljning? Vårt stöd erbjuder vi genom hela upphandlingsprocessen. Det som behöver göras ser vi till att det blir gjort. Vi skriver tillsammans Ert anbud för att öka chansen att vinna en upphandling! Vi utvärderar och utvecklar Er anbudssprocess. Vill Ni använda Er av vårt vinnande koncept i Era anbud för ökad framgångsrik försäljning?

Dokument

 

Dokument i form av rutiner, analyser, blanketter m.m. som visar att företaget har rutiner för att rapportera och åtgärda avvikelser, planer m.m.

 

Våra egna utvecklade dokument som verktyg kan utgöra grunden för förändring och utveckling inom företaget men också i relation till kunder och leverantörer. Våra dokument kan ofta ge konkurrens-fördelar i anbud.

Tillsammans

utvecklar vi anbud.

 

Anbud kräver en ingående analys av vad kunden kräver och behöver. Tillsammans kan vi utveckla ert företags anbudsprocess.